Kritisch, met open vizier...

De Verdieping

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Jaarlijks organiseren we zeven bijeenkomsten, van september - november en januari - mei. Met een prikkelende inleiding, die deelnemers verleidt om mee te doen. En ruimte voor verdieping en discussie. Met ingang van januari 2017 is de locatie gewijzigd: voorheen Grandcafé LIFF, met ingang van 2017: Podium Zuidhaege (voormalig ICO) . 
Regelmatig houden we met een mailing geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe activiteiten. Wilt ook u op de mailinglijst, laat ons dat dan weten via een e-mail.     

 

Let op! Gewijzigde tijden en locatie!

Data:     Tweede maandag van de maand
Tijden:   19.30-22.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur, met nazit tot 22:30 uur.          
Locatie:  PODIUM ZUIDHAEGE, Zuidhaege 2 in Assen,  in het Theatercafe op de begane grond Entree:   6 euro, jongeren 4 euro.  

Parkeren kan in de nabije omgeving.  Let op: parkeerregels veranderen m.i.v. januari 2017 ! 

 

Aanmelden

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden via deverdieping@home.nl

Er zijn maximaal 60 plaatsen beschikbaar. Vol = vol !                                                                                

 

Verdieping-in-de-Huiskamer©

In 2015 en 2016 hebben we drie keer een filosofiecursus gedraaid, van elk vier (avond)bijeenkomsten, onder leiding van filosoof Edward van der Tuuk:  1) Ethiek/Moraal-filosofie en 2) Filosofie Oost-West

De derde Filosofiereeks, met als thema De Verbeelding van de Samenleving, met opnieuw Edward van der Tuuk als docent, heeft afgelopen november-december gedraaid. Daarbij zijn vier thema's behandeld: 1) de samenleving als construct 2) het sociaal contract:  vrijheid & gelijkheid 3) de rol van de staat en 4) sociale cohesie: identiteit & participatie.  

Wilt u ook op de mailinglijst? Mail deverdieping@home.nl. 

 

 

E deverdieping@home.nl
I www.deverdieping-assen.nl 

@DeVERDIEPING_A
Volg ons op Twitter